Diensten

Onderstaand vindt u een overzicht van welke geaccrediteerde proeven u bij ons kan laten uitvoeren. Deze zijn gemerkt met het BELAC-logo. Daarnaast voert LABO LEB ook nog verscheidene niet-geaccrediteerde proeven uit. Indien u uw gewenste proef niet kan terugvinden, aarzel dan niet om ons te contacteren.

Vorst-dooi, weerstand tegen afschilfering
Micro-Deval
Los-Angeles
Bepaling holle ruimte

Onze accreditatiescope BELAC nr. 184-TEST kan verkregen worden via onderstaande link of via de website van BELAC.

De verwijzing naar de accreditatie onder vorm van tekst mag voorkomen op informatieve of publicitaire documenten, die gebruikt worden door u, de klant, voor zover dit overeenstemt met de activiteiten waarvoor ons certificaat geldt. Het gebruik van het BELAC-symbool is niet toegelaten [BELAC 2-001]

Wij wensen u ook te informeren over het belang van de staalname. Om als geaccrediteerd labo de prestatiekenmerken zoals vermeld in de normen te kunnen halen, is het van belang dat de staalname op een volgens de norm voorgeschreven procedure verloopt. Hieronder enkele voorbeelden :

  • Asfaltbulk: NBN EN 12697-27
  • Asfaltkernen: NBN EN 12697-27 §4.7; SB250 Hoofdstuk 2
  • Beton: NBN EN 12350-1; NBN EN 12390-2
  • Schraal/beton/zandcementkernen: SB250 Hoofdstuk 2; NBN EN 12504-1
  • Betonmetselstenen: NBN EN 772-1 of -11
  • Zand/steenslag/grind/puin: NBN EN 932-1/TRA 10-11
  • Ongebonden en hydraulisch gebonden mengsels (NBN EN 13286-1: 2 x proefmassa)

Asfalt

Deeltjesgrootteverdeling

NBN EN 12697-2

Gehalte aan oplosbaar bindmiddel bepaald door verschil

NBN EN 12697-1: B.1.4. en B.2.1.

"Holle ruimte, S.V.M., M.V.M. Mengseldichtheid (M.V.M.) Bulkdichtheid van proefstukken (S.V.M.) Gehalte aan poriën van proefstukken (HR%)"

SB250, Hoofdstuk 14 §4.3
NBN EN 12697-5, methode A
NBN EN 12697-6, methode B en D
NBN EN 12697-8
CME 54.09

Diktemeting asfaltkernen

NBN EN 12697-36 §6.1

Betonmetselstenen

Druksterkte

NBN EN 772-1

Wateropslorping door capillariteit

NBN EN 772-11

Granulaten, Grond, Zand, Puin

Korrelverdeling en gehalte aan fijne deeltjes (<63 μm)

NBN EN 933-1
NBN EN 933-2

Bepaling van het humusgehalte

NBN EN 1744-1 §15.1

Ronde stenen, % gebroken oppervlakken

NBN EN 933-5

Kalkachtige stoffen d.m.v. HCl Percentage schelpen

NBN 589-209

Methyleenblauwproef

NBN EN 933-9

Vlakheidsindex

NBN EN 933-3

Micro-Deval

NBN EN 1097-1

Los-Angeles

NBN EN 1097-2

Dichtheid van deeltjes en wateropname

NBN EN 1097-6 §7; §8; §9

Watergehalte

NBN EN 1097-5

Organische stoffen: methode met waterstofperoxyde

SB250 (versie 3.1/4.0), Hoofdstuk 14 §4.15
NBN B 11-256

Fulvozuurgehalte

NBN EN 1744-1 §15.2

Ongebonden en hydraulisch gebonden mengsels

Druksterkte

NBN EN 13286-41
NBN EN 14227-1 §7.2

Bepaling van de proctorverdichting: verdichting met proctorapparatuur

NBN EN 13286-2
NBN EN 13286-50

Bepaling van de verwerkbaarheidsperiode

NBN EN 13286-45 §5

Bepaling Immediate Bearing Index (IPI)

NBN EN 13286-2
NBN EN 13286-47

Bepaling California Bearing Ratio (CBR)

NBN EN 13286-2
NBN EN 13286-47

Doorlatendheid van een drainerend schraal beton

SB250, Hoofdstuk 14 §4.9
CME 52.21

Proefstukken van buizen en putten

Wateropslorping door onderdompeling

NBN EN 1916 bijlage F
NBN EN 1917 bijlage D

Puin (gerecycleerde aggregaten)

Classificatieproef

PTV 406
NBN EN 933-11
CMA/2/II/A.22
CMA/2/II/A.23

Verhard beton

Druksterkte

NBN EN 12390-3

Wateropslorping door onderdompeling

NBN B15-215
CME 53.13
SB250 Hoofdstuk 6 §1.6.3.8.

Diktemeting kernen

NBN EN 13863-3
Aflevering Proefmethoden: 53.01, 52.04

Vorst-dooi, weerstand tegen afschilfering

CEN/TS 12390-9 §5
NBN B 15-100 §7.4.2.4.
PTV 850 – 3.4.3.4.
RNR 50-1 – E
SB250 (versie 4.1a), Hoofdstuk 14 §4.15

Buig(trek)sterkte

NBN EN 12390-5

Dichtheid

NBN EN 12390-7 (uitgezonderd 5.1.2.a)

Vers beton

Consistentie (Zetmaat)

NBN EN 12350-2

Luchtgehalte

NBN EN 12350-7 §6

Dichtheid

NBN EN 12350-6

Watergehalte

SB250, Hoofdstuk 14 §4.25
TRA 50 §A.3.1
TRA 550 §A.2.3

Vervaardiging en bewaring van proefstukken

NBN EN 12390-2

Werfproeven - Grond, onder- en fundering

Plaatproef van 200cm² en 750cm²

Aflevering proefmethodes: 50.01
SB250, Hoofdstuk 14 §4.16(.1)
CME 50.01

Plaatproef van Westergaard

Afgeleide methode van “Manuel du Laboratoire Routier (R. Peltier)”

Dynamische plaatproef

SB250 4.1, Hoofdstuk 14 §4.16.2
TP BF – StB Part B 8.3

Proctor-proef voor zandcement

NBN EN 13286-41

Slagsondering - Type OCW

Aflevering proefmethodes: 50.03

Ontnemen en behandelen van proefstukken verhard beton

NBN EN 12504-1

Ontnemen van proefstukken bitumineuze verhardingen

NBN EN 12697-27 §4.7